Smart Play

Smart Play

ฟรี
Smart Play คือโปรแกรมเล่นสื่อที่อนุญาตให้คุณเล่นDAV สื่อบ้าคลั่งเรื่องจอมสับ ฯ
คะแนนผู้ใช้
3.5  (19 คะแนน)
คะแนนของคุณ
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
โปรแกรมนี้ได้รับ 1 รางวัล
Smart Play เป็นอิสระที่จะใช้โปรแกรมเล่นวิดีโอ name คล้ายกับ Windows Media Player หรือ Quicktime นั้นจะอนุญาตให้คุณเล่นDAV สื่อบ้าคลั่งเรื่องจอมสับ ฯ ทำให้แน่ใจว่าต้องคัดลอกที่.DAV แฟ้มไปให้คอมพิวเตอร์ของคุณออกจากของคุณเว็บเบราว์เซอร์ภายนอกขับรถนะ มันจะไม่เล่นโดยตรงจากของคุณเว็บเบราว์เซอร์ภายนอกขับรถนะ
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: