Smart Play

Smart Play

Miễn phí
Smart Play là một đoạn phim tên cho con chơi đùa.DAV video các tập tin
Người dùng đánh giá
3.6  (26 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.5
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
  • How to rotate a video using Smart Play 3.34.8?
    Unfortunately, the Smart Play doesn't allow you to rotate the videos. In fact, this software is used to play recorded streams from the CCTVs and to watch live streams as well. If you have a common video, then download and install VLC Media Player. Since it has the necessary tools to rotate your videos to play them correctly. You can download VLC Media Player from the application's page at Software Informer.

Đánh giá

Smart Play là tự nhiên dùng video chơi giống như Windows Media Player hay Quicktime cho phép anh để chơi.DAV video các tập tin. Hãy chắc chắn là mình được sao chép.DAV liệu cho máy tính của anh ra khỏi người của ngoài lái xe. Nó sẽ không chơi trực tiếp từ bên ngoài lái xe.
Thông tin được cập nhật vào: