Smart Play

Smart Play

Miễn phí
Plays DAV video files on the user's computer
Người dùng đánh giá
3.6  (31 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.5
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
View the content of the DAV video files that you have stored on the PC. The tool will work with files coming from an external drive, but only if your copy them to your hard-disk first. It includes the ability to play as many as 36 videos at the same time in a single interface.
Smart Play là tự nhiên dùng video chơi giống như Windows Media Player hay Quicktime cho phép anh để chơi.DAV video các tập tin. Hãy chắc chắn là mình được sao chép.DAV liệu cho máy tính của anh ra khỏi người của ngoài lái xe. Nó sẽ không chơi trực tiếp từ bên ngoài lái xe.
Thông tin được cập nhật vào:
We are in CryptoPicture!